Kursplan för läsåret 2002/2003
BETONGBYGGNADVBK020
Concrete Structures

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: V3. Kursansvarig: Univ lektor Annika Mårtensson. Förkunskapskrav: VBK012 Konstruktionsteknik AK. Rekommenderade förkunskaper: VSM031 Ram- och fackverksanalys. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen omfattande 5-10 uppgifter. För erhållande av slutbetyg krävs dessutom godkänd konstruktionsuppgift. I kursen skall även ett experimentellt moment utföras och dokumenteras. Detta moment är obligatoriskt. Webbsida: http://www.kstr.lth.se.

Mål
Efter genomgången kurs skall studenten

Innehåll
Kursen innehåller följande moment: plattor av armerad betong, grundläggande teorier för böjkapacitet, pelare, dimensionering mot tvärkraft, dimensionering mot vridmoment, vidhäftning och förankring, bruksstadiet, duktilitet och gränslastteori, skivor, detaljutförande. Konstruktionsuppgift.

Litteratur
Park & Paulay: Reinforced Concrete Structures (eventuellt kommer annan litteratur att användas). Konstruktionsteknik: Exempelsamling. BBK. Byggformler och tabeller.