Kursplan för läsåret 2002/2003
VISUALISERINGVBI640
Visualization

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: IBY3. Kursansvarig: Anders Robertson, anders.robertson@hbg.lth.se. Prestationsbedömning: Tentamen på de teoretiska avsnitten i kursen med betyg U/G. Inlämningsuppgifter som ska vara godkända. Avslutande projektuppgift som betygsätts. Detta betyg utgör slutbetyg, förutsatt att tentamen och övriga inlämningsuppgifter är godkända.

Mål
Syftet med kursen är att erhålla kunskaper och färdigheter i att på olika sätt modellera och visualisera olika bygg- och anläggningstekniska projekt på dator för att på det viset på ett enklare, mer lättförståeligt och ibland tydligare sätt kunna beskriva och förklara ett byggprojekt.

Innehåll
Kursen består av föreläsningar, övningar och ett avslutande större projektarbete som går ut på att visualisera ett projekt med anknytning till byggbranschen. Flera gästföreläsare som är verksamma i branschen är inbokade.
Övningarna består dels av grundläggande färdighetsträning i programvarorna med anknytning till föreläsningsserien, dels anpassade övningsuppgifter för att på olika sätt visualisera byggprojekt.
Eleven ska efter avslutad kurs:
- kunna grundläggande datorgrafik såsom 3D-modellering, transformationer, projicering, klippning, färglära, belysnings-, reflektions- och skuggmodeller, olika mappningstekniker, filformat, animeringsteknik mm.
- känna till hur olika utrustningar för CAD- och 3D-grafik är uppbyggda.
- känna till grundläggande bitar av bildbehandling, videoredigering och presentationsprogram.
- känna till kopplingen 3D-grafik - internet.
Huvudsakligen sker arbetet på PC-datorer med programvarorna AutoCAD/Architectural Desktop och 3D Studio Viz. Till viss del kommer också programvarorna Lightscape, Photoshop, Painter, Premiere och PowerPoint att användas.
Kopplingen 3D-grafik-Internet gås igenom.

Litteratur
Pärletun, Lars Göran och Follin, Anders: Cad och datorgrafik för V, KFS AB Lund 1995.
Hansson, P, Karlsson, G och Pärletun LG: Kom igång med Auto Cad 3D, Studentlitteratur 2002,
Utdelade stenciler (eget material).