Kursplan för läsåret 2002/2003
HUSBYGGNADSTEKNIKVBF630
Building Technology

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: IBY1. Kursansvarig: Manouchehr Hassanzadeh, Manouchehr.Hassanzadeh@hbg.lth.se. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt godkända inlämningsuppgifter. Övrigt: Kursen är obligatorisk för Byggteknik med Arkitektur.

Mål
Den övergripande målsättningen med kursen är att
· ge elementära kunskaper om en byggnads konstruktiva utformning.
· ge grundläggande kunskaper om olika byggnadsdelar.
· ge översiktliga kunskaper om byggnadsfysikaliska frågor.

Innehåll
Kursen behandlar i huvudsak olika byggnadsdelar och hur dessa sammanfogas till en ur byggnadsteknisk och byggnadsfysikaliskt synvinkel väl fungerande byggnad. Kursen innehåller, dessutom, byggnadsfysikaliska beräkningar och ritande av sektionsritningar. Identifiering av vanliga byggmaterial. Kunskaper och färdigheter inom kursen "Cad och beräkningsverktyg" används för färdigställande av inlämningsuppgifterna.

Litteratur
Fastställes senast en månad före kursstart.