Kursplan för läsåret 2002/2003
BYGGNADSFYSIKVBF602
Building Physics

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Valfri för: IBY2. Kursansvarig: Univ lektor Manouchehr Hassanzadeh. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Webbsida: http://www.hbg.lth.se.

Mål
Målsättningen med kursen är att

Innehåll
Fysikaliska grunder av värme- och fukttransport genom material och konstruktioner. Beräkning av fukt- och temperaturtillstånd i konstruktioner. Fuktdimensionering i byggprocessen. Fuktdimensionering av tak, grunder och ytterväggar. Användning av solenergi i byggnader. Fuktkriterier och riskanalys. Mögel och röta.

Litteratur
Fastställes senast en månad före kursstart.