Kursplan för läsåret 2002/2003
MANAGEMENT, LEDARSKAP OCH PROJEKTLEDNINGVBE660
Management, Leadership and Project Management

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IBY3. Kursansvarig: Professor Bengt Hansson. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För erhållande av slutbetyg krävs dessutom godkända övningsuppgifter. Webbsida: http://www.bekon.lth.se.

Mål
Kursen skall ge kunskap om projektledning, ledarskap och management av byggprojekt, ekonomisk styrning, projektplanering, juridik i syfte att kunna skapa en positiv organisation.

Innehåll
Kursen behandlar projektledning med betoning på ledarskap och målstyrning Vidare behandlas ekonomistyrning, planering och kvalitetssäkring vid genomförande av byggprojekt utifrån ett ledningsperspektiv. Stor vikt kommer att läggas på projektledningens tillämpning genom att praktiskt genomföra projekt med projektmöte, protokoll mm. Tekniker som krävs för projektstyrning (kalkylering, planering m m) inhämtade i andra kurser kommer här att tillämpas praktiskt.

Litteratur
Bruzelius & Skärvad: Integrerad organisationslära, Studentlitteratur 2000, ISBN 9144013116.
Duncan: A guide to Project Management - Body of Knowledge, http://www.pmi.org/.