Kursplan för läsåret 2002/2003
FÖRVALTNINGVBE650
Maintenance Management

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IBY3. Kursansvarig: Professor Bengt Hansson. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För erhållande av slutbetyg krävs dessutom godkända övningsuppgifter. Webbsida: http://www.bekon.lth.se.

Mål
Kursen skall ge kunskaper om förvaltningsprocessen. Studenterna skall efter kursen ha kunskaper om ekonomisk och teknisk förvaltning av fastigheter.

Innehåll
Ekonomisk och teknisk förvaltning av fastigheter, intäkts- och kostnadsanalyser, likviditets- och årskostnadsberäkning, finansiering, fastighetsutveckling, drift och underhåll, underhållsplanering.

Litteratur
Kurspärm i Fastighetsförvaltning, avdelning för byggnadsekonomi. Så byggdes husen 1880-1980, Svensk Byggtjänst.