Kursplan för läsåret 2002/2003
KVALITET OCH TOLERANSERVBE640
Quality Assurance

Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Valfri för: IBY3. Kursansvarig: Univ lektor Anne Landin. Förkunskapskrav: VBE613 Byggprocessen och MIO610 Industriell ekonomi. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen. Webbsida: http://www.bekon.lth.se. Övrigt: Kursen är obligatorisk för inriktning Husbyggnadsteknik.

Mål
Kvalitetsbegreppet förekommer i olika sammanhang inom projektering, byggande och förvaltning. Denna kurs skall ge kunskap inom hela byggnads- och förvaltningsprocessen. Kursen ska också bidra till förståelsen för hur samhället försöker gynna en förbättrad byggprocess med hjälp av lagstiftning.

Innehåll
Kursen består av en serie föreläsningar som behandlar: Samhällets styrning för kvalitet i byggandet, Kvalitetsteknikens utveckling, Kvalitetssystem enligt ISO 9001, Erfarenhetsåterföring, Toleranser, Aspekter på kvalitetsbegreppet i byggprocessen.

Litteratur
Fastställes senast en månad före kursstart.