Kursplan för läsåret 2002/2003
BYGGFÖRETAGETVBE023
The Construction Company

Antal poäng: 8. Betygskala: TH. Valfri för: V3. Kursansvarig: Univ lektor Anne Landin. Förkunskapskrav: VBE011 Byggnadsekonomi. Prestationsbedömning: För erhållande av slutbetyg krävs godkända övningsuppgifter och godkänd tentamen. I bedömningen av tentamina och övningsuppgifter kommer även vikt att läggas vid presentationstekniken. Webbsida: http://www.bekon.lth.se.

Mål
Kursen skall ge kännedom om byggföretagens marknad, affärsidé, ledning, organisation, ekonomi, kvalitetssystem och strategi. Vidare skall väsentliga kunskaper ges som krävs för att genomföra byggprojekt såsom kunskaper om kalkylering, tidplanering, kvalitetsplanering, miljöanpassning. Särskild tyngdpunkt läggs på analys och effektivisering av byggföretagets verksamhet inklusive erforderligt förändringsarbete.

Innehåll
Kursinnehållet ryms inom följande ämnesområden: Produktionsteknik, ekonomi, planeringsteknik, informationsteknik, kvalitetsteknik, management, ledarskap och förändringsprocesser, kretsloppstänkande, entreprenadjuridik.

Litteratur
Söderberg, J: Att upphandla byggprojekt, kap 6-11, Studentlitteratur. Byggandets kontraktskommitté: AB 92, Sv. Byggtjänst. Landin, A. & Persson, M.: Kvalitetssäkring av specialentreprenader. Hansson, B. m. fl.: Att styra byggproduktionen, Avdelningen för byggnadsekonomi. Övrig kursmaterial och kurslitteratur meddelas vid kursstart.