Kursplan för läsåret 2002/2003
SPANSKA FÖR TEKNIKER; SPRÅK, KULTUR OCH SAMHÄLLSLIV, 6-10 POÄNGTNX185
Spanish for Engineers; Language, Culture and Society, Second Course

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: A3, B2, BI3, D4, E4, F4, I3, ID1, K3, M4, RH4, W3. Extern valfri för: L4, V4. Kursansvarig: Studierektor Jan Hedenrud. Förkunskapskrav: TNX180 eller Spanska C-språk, kurs A (gymnasieskolan). Prestationsbedömning: Ett skriftligt och ett muntligt prov som båda omfattar hela kursen. Webbsida: http://www.rom.lu.se. Övrigt: Påbyggnadskurs på TNX180 i praktisk spanska samt i kultur och samhällsliv i spansktalande länder. Ger tillsammans med TNX180 insikt om hur den spansktalande världen fungerar och en bas för vidare studier i språket.

Mål
Att ge studenten tillräckliga kommunikativa färdigheter i spanska samt insikter i samhällsliv och kultur för att kunna

Innehåll
Studium av text på spanska om cirka 50 sidor. Texterna är enkla men ändå något mer avancerade än i den grundläggande kursen. Till textläsningen knyts hör- och talövningar samt enkla skrivövningar av vardagskaraktär. Särskild vikt läggs vid den kommunikativa färdigheten. Dessutom läses texter på svenska eller engelska om kultur- och samhällsliv i Spanien och latinamerikanska länder. Konversationsövningar är ett viktigt inslag i kursen som därför förutsätter aktivt deltagande i undervisningen.

Litteratur
Referenslitteratur enligt uppgift från Romanska institutionen.(Lagercrantz, K. & Vall, B.: Mucho gusto. Bonniers 1999 inklusive övningsbok och kassettband. Stencilerat material som delas ut i samband med undervisningen.)