Kursplan för läsåret 2002/2003
ENTREPRENÖRSKAP OCH AFFÄRSUTVECKLINGTNX170
Entrepreneurship and Business Development

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: A3, B2, BI3, D3, E3, F3, I3IE, ID3, K3, M4, W3. Extern valfri för: L4, V3. Kursansvarig: Univ adjunkt Mats Persson. Kursledare Jan-Inge Lind, Ekonomihögskolan. Prestationsbedömning: Projektarbete i grupp redovisat som skriftlig affärsplan och aktivt deltagande vid föreläsningar. Webbsida: http://www.bekon.lth.se. Övrigt: Kursen går på kvällstid kl 16.00-19.00 med reducerad fart.

Mål
Kursen koncentreras på det lilla och nystartade företaget. Ett helhetsperspektiv används för att belysa både företagets utveckling, entreprenörens roll och omgivningens betydelse. Deltagarna får lära sig om vilka vanliga problem och hinder som man måste vara medveten om för att på ett lyckosamt sätt kunna utveckla företaget. Ytterligare ett viktigt mål med kursen är att inspirera deltagarna att i framtiden starta sina egna företag.

Innehåll

Kursen behandlar olika slags företag, t ex tillverkande företag, tjänste- och serviceföretag. Kursen genomförs med föreläsningar där olika teoretiska/praktiska områden täcks. Ett antal gästföreläsare från universitet och företag kommer att ge sin syn på villkoren för små, nystartade företag. Till detta kommer handledning och seminarier.

Litteratur
McKinsey & Company: Affärsplanering - En handbok för nya tillväxtföretag (Ekerlids förlag).