Kursplan för läsåret 2002/2003
REHABILITERINGSTEKNIK OCH DESIGNTNX153
Rehabilitation Engineering and Design

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Valfri för: D4, E3, F3, M3. Kursansvarig: Universitetslektor Charlotte Magnusson. Rekommenderade förkunskaper: Rehabiliteringsteknik. Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifter samt skriftlig och muntlig projektredovisning. Webbsida: http://www.certec.lth.se/fk. Övrigt: Delvis nätburen kurs, se http://www.certec.lth.se/fk/.

Mål
Syftet med kursen är att:

Innehåll
Kursen består av nätföreläsningar i designmetodik och rehabiliteringsteknik samt ett projektarbete som utförs tillsammans med industridesignstudenter som går kursen "Funktionshinder - universal design". Inlämningsuppgifter är knutna till föreläsningarna.

Projektarbetet skall resultera i en prototyp av antingen ett hjälpmedel för människor med ett specifikt funktionshinder eller en "design för alla"-produkt.

Kursen är problembaserad och projektorienterad.

Litteratur
Uppdaterad generell litteraturlista finns tillgänglig på http://www.certec.lth.se/fk/
Litteraturen anpassas i övrigt efter de individuella projektarbetena.