Kursplan för läsåret 2002/2003
REHABILITERINGSTEKNIKTNX097
Rehabilitation Engineering

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: D4, E4, F3, M3. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Håkan Neveryd. Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifter samt skriftlig hemtentamen. Tentamen görs tillgänglig vid kursstart. Skriftlig och muntlig projektredovisning. Aktivt och konstruktivt deltagande i diskussioner på nätet kan påverka betyget. Webbsida: http://www.certec.lth.se/ak. Övrigt: Nätburen kurs med en del föreläsningar på plats. Se http://www.certec.lth.se/ak/.

Mål
Syftet med kursen är att:

Innehåll
Kursen behandlar teknikens möjligheter för människor med följande funktionshinder:

Kursen är nätburen med en del föreläsningar på plats, men kan också läsas på distans. Kursen skall vara tillgänglig också för studenter med funktionshinder.

Andelen direkt schemabunden undervisning är liten och berör främst deltagande i diskussioner med föreläsare, av vilka somliga själva har ett funktionshinder. Gruppuppgifter och individuella uppgifter styr upp kursen genom prestationskrav varje vecka. Laborationer och diskussioner sker också över nätet.

Två av kursens fem poäng utgörs av ett projektarbete med fokus på behovsanalys eller utveckling av ett handikapphjälpmedel.

Litteratur
Nätföreläsningarna med vissa obligatoriska länkar och fördjupningstexter.