Kursplan för läsåret 2002/2003
FRANSKA FÖR TEKNIKER; SPRÅK, KULTUR OCH SAMHÄLLSLIV, 1-5 POÄNGTNX031
French for Engineers; Language, Culture and Society, First Course

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: A3, B2, BI2, D4, E4, F3, I3, ID1, K3, M4, RH3, W3. Extern valfri för: L4, V3. Kursansvarig: Studierektor Jan Hedenrud. Förkunskapskrav: Nya gymnasiet: Franska C-språk kurs A. Gamla gymnasiet: 1 åk franska B eller 2 åk franska C i gymnasieskola med lägst betyget 3. Obligatoriskt förkunskapsprov ges för den som ej uppfyller förkunskapskraven före kursens början. Prestationsbedömning: Ett muntligt prov och ett skriftligt prov. Det skriftliga består av två delar: grammatik och text. Webbsida: http://www.rom.lu.se. Övrigt: Tillsammans med kursen TNX032, 6-10 poäng, ger kursen insikt i hur det franska samhället fungerar samt i fransk kultur och litteratur. De ger en bas för vidare studier i det franska språket och kan utgöra grunden för fortsatta universitetsstudier i ämnet.

Mål
Kursens mål är att ge studenten:

Innehåll
Modul 1
Utökade kunskaper i tal- och skriftspråk, hör- och läsförståelse. Särskild vikt fästs vid den kommunikativa färdigheten. Modulen examineras som ett skriftligt grammatikprov (1 poäng) och ett muntligt prov (2 poäng). Båda rapporteras i LADOK.
Modul 2
Frankrikes kultur och samhälle. Häri ingår ökad kunskap om

Modulen examineras som ett skriftligt prov (2 poäng) vid samma tillfälle som grammatikprovet. Rapporteras i LADOK.

Litteratur
Lexikon och grammatik som referenslitteratur enligt uppgift från romanska institutionen. Hansén, I & Schwartz, B.: Gleerups Franska Grammatik, Gleerups 1995 (1:a uppl., 3:e tryckn.). Övningar i fransk grammatik för teknologer, Romanska inst., kompendium nr 309, uppl 1992. Léon, M. & Léon, P.: La prononciation du français, Nathan Université, Linguistique 128. Tegelberg, E., Franskt uttal i teori och praktik + kasettband, Akademiförlaget. Carrère, E.: L'Adversaire. Folio, Paris 2000. Lötmarker, R. & Mézières, P.: Parlons de la France, Natur och kultur. Lander, C.: Frankrike som arbetsfält, Svenska Dagbladet (läses i urval). Det franska samhällslivet, Kompendium nr 141. Tidningstexter med tekniskt innehåll; urval som bestäms från termin till termin och delas ut i samband med undervisningen.