Kursplan för läsåret 2002/2003
TYSKA FÖR TEKNIKERTNX025
German for Engineers

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: B2, BI2, D4, E4, F4, I3, ID3, K3, M4, W3. Extern valfri för: L4, V4. Kursansvarig: Studierektor. Förkunskapskrav: Tyska steg 2 eller kurs C-språk B eller etapp 2 eller 1 åk tyska som B-språk eller 2 åk tyska som C-språk. Lägsta betyg skall vara G eller 3. Prestationsbedömning: Kursens tyngdpunkt utgörs av textstudiet. Då endast en viss del av textkursen kan behandlas i undervisningen, innebär språkstudier med nödvändighet en omfattande textläsning på egen hand. För undervisningen i delkurs 3 gäller att den studerande på grund av examinationens utformning måste vara närvarande vid minst 75% av det totala timantalet. Färdigheterna redovisas i följande prov. Delkurs 1; skriftligt prov i läsförståelse, ordkunskap, grammatik, 3 poäng. Delkurs 2; skriftligt hörförståelseprov, 1 poäng. Delkurs 3; talfärdighet, prövas i samband med undervisningen, 1 poäng.

Mål
Kursens mål är att, huvudsakligen inom det tekniska området, ge grundläggande praktisk färdighet i att läsa och förstå tyska texter (läs- och hörförståelse) samt att ge grundläggande praktisk muntlig färdighet (talfärdighet).

Innehåll
Kursen består av följande delkurser: Delkurs 1. Ordkunskap, grammatik och läsförståelse (3 poäng). Studium av tyska texter, huvudsakligen inom det tekniska området, till ett sammanlagt omfång av ca: 350 sidor. Ett visst antal textsidor kan väljas från den studerandes specialområde. Delkurs 2. Hörförståelse (1 poäng). Övningar i att uppfatta och på svenska kunna återge det väsentliga innehållet i föredrag och samtal i diskussions- och intervjuform. Övningarna är delvis förlagda till språklaboratorium. Delkurs 3. Talfärdighet (1 poäng). Övningar i muntlig framställning i form av samtal och kortare anföranden (demonstrationer, referat) samt praktiska uttals- och intonationsövningar. Övningarna är delvis förlagda till språklaboratorium.

Litteratur
Klingemann, Magnusson, Didon: Tysk grammatik + övningsbok, Bonniers 1996. Engström: Svensk-tysk och tysk-svensk teknisk ordbok, 2 band, AB Svensk Trävarutidning, Stockholm. Prismas Tyska ordbok, tysk-svensk och svensk-tysk, 1992 eller senare. Der Ton macht die Musik (säljes på inst).