Kursplan för läsåret 2002/2003
TEAMWORK OCH LEDARSKAPTMA040
Teamwork and Leadership

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Kursansvarig: Universitetslektor Stein Kleppestö, Företagsekonomiska institutionen. Prestationsbedömning: Kursen ges i fem delar om en poäng vardera och examineras med en individuell reflekterande rapport. Endast betygsgraderna underkänd och godkänd används. Övrigt: För deltagande i kursen krävs antagning till Technology Managementavslutningen.

Mål
Kursens syfte är att ge studenterna kunskaper och ett personligt förhållningssätt till ledarskap och teamwork. Deltagarna skall ha en god kunskap om teorier kring ledarskap och teamwork och dessutom skall deltagarna genom upplevelsebaserade kunskaper kunna individuellt ta ställning till sitt personliga ledarskap och sitt personliga teamdeltagande.

Innehåll
I kursen behandlas teamträning, kommunikation, att lyssna som ledare och att tala som ledare, presentation och retorik samt självkännedom i ett managementperspektiv. Kursen är inspirerad av problembaserad och upplevelsebaserad inlärning. Examinationen baseras på en individuell rapport som fokuserar reflektioner kring hela kursens innehåll och vad detta har för implikationer för deltagarens ledarskapssyn.


Teamwork och ledarskap / Delkurs 10198

Antal poäng: 1. Betygskala: UG. Obligatorisk för: TEMA3.


Teamwork och ledarskap / Delkurs 20298

Antal poäng: 1. Betygskala: UG. Obligatorisk för: TEMA4.


Teamwork och ledarskap / Delkurs 30398

Antal poäng: 1. Betygskala: UG. Obligatorisk för: TEMA4.


Teamwork och ledarskap / Delkurs 40498

Antal poäng: 1. Betygskala: UG. Obligatorisk för: TEMA5.


Teamwork och ledarskap / Rapport0598

Antal poäng: 1. Betygskala: UG. Obligatorisk för: TEMA5.