Kursplan för läsåret 2002/2003
NATURGEOGRAFI - LANDSKAPSPROCESSER OCH GISTEK150
Physical Geography - Landscape Processes and GIS

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: W3. Kursansvarig: Karin Hall. Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifter. Webbsida: http://www.natgeo.lu.se.

Mål
Ge grundläggande kunskaper om landskapsprocesser, fjärranalys och GIS.

Innehåll
Kursen ger en introduktion till naturgeografin men speciell tonvikt på analys av processer i landskapet. Grundläggande utbytesprocesser mellan mark, vegetation och atmosfär behandlas såväl teoretiskt som praktiskt. Vidare ingår en introduktion till fjärranalys som ett viktigt instrument för presentation av landskapsinformation. Kursen avslutas med praktiska tillämpningar avseende modellering av processer i tid och rum. Kursen är uppbyggd kring laborationer varvade med föreläsningar. Examination sker löpande genom inlämningsuppgifter.

Litteratur
Strahler & Strahler: Introduction to Psyical Geography, Eklund 2000: Geografisk informationsbehandling - metoder och tillämpningar, Byggforskningsrådet Stockholm ISBN 91-540-5841-4