Kursplan för läsåret 2002/2003
OPTIONSTEORITEK040
Economics, Theory of Options

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Extern valfri för: L4. Kursansvarig: Studierektor. Förkunskapskrav: TEK020 Finansiell ekonomi I. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Obligatoriska inlämningsuppgifter kan förekomma under kursen. Webbsida: http://www.nek.lu.se. Övrigt: Undervisningen meddelas i form av lektioner. Deltagande i lektionerna är inte obligatoriskt, men då dessa delvis kompletterar kurslitteraturen, bör den studerande hålla sig underrättad om vad som meddelas under dem. Antalet deltagare är begränsat.

Mål
Kursen visar den teoretiska värderingen av optioner.

Innehåll
Kursen visar den teoretiska värderingen av optioner (köp- och säljoptioner), dvs Black-Scholes formel. Speciell tonvikt läggs vid att visa hur arbitrageprincipen, dvs förutsättningen att det inte går att göra några arbitragevinster, och förutsättningar om vilken slumpmässig process som aktiepriserna följer, t ex en binomialfördelning, används vid prisbestämningen av optioner.

Kursen visar också hur optionsteorin kan användas för att värdera andra tillgångar än aktier, t ex konvertibler, riskbärande obligationer och generella försäkringar. Avslutningsvis studeras problem vid den praktiska användningen av Black-Scholes formel.

Litteratur
Hull, John C: Options, Futures and Other Derivatives, Fourth Edition 2000, Prentice-Hall International Inc, 2000., ISBN: 0-13-015822-4. Kompletterande material