Kursplan för läsåret 2002/2003
TEKNISKT BASÅR (HELSINGBORG)TBÅ040
Pre-University Course in Technical Sciences

Antal poäng: 40. Betygskala: UG. Obligatorisk för: TB1, TB1HELS. Kursansvarig: Håkan Linder, hakan.linder@hbg.lth.se. Förkunskapskrav: Förutom grundläggande behörighet krävs: Matematik kurs C eller 3 åk SE eller etapp 3 lägst betyg G/3, Svenska kurs B eller 3 åk HSENT eller etapp 3, lägst betyget G/-, Engelska kurs B eller 3 åk HSENT eller etapp 3, lägst betyget G/-. Vidare krävs slutbetyg/avgångsexamen från gymnasieskolan eller komvux. Slutbetyget måste ha ett betygspoäng på lägst 11.00 eller 3,2 enligt äldre svensk utbildning. Högskoleprov beaktas ej. Prestationsbedömning: Endast betygsgraderna Godkänd och Underkänd förekommer för basåret som helhet. Övrigt: Godkänt basår ger garantiplats på någon av högskoleing. utbildningar inom LTH förutom multimedia och ger behörighet att söka till branding utb (Lund) och multimediatekn (Hbg). Under förutsättning att man läst Ma E och är godkänd, ges även behörighet att söka till LTHs civilin utbildningar.

Mål
Målet med tekniskt basår är att komplettera en gymnasieutbildning från samhällsvetenskaplig eller ekonomisk linje eller SP ekonomisk eller SP samhällsvetenskaplig gren med de förkunskaper och färdigheter som krävs för fortsatta studier vid LTHs högskoleingenjörs-, civilingenjörs- och brandingenjörsprogram.

Innehåll
LTHs tekniska basår omfattar följande obligatoriska kurser med arbetsinsatsens fördelning inom parentes:

Obligatoriska kurser:

Obligatoriska kurser:

Matematik ABCD (12/40)

Fysik AB (16/40)

Kemi A (10/40)

Teknisk översiktskurs ( 2/40)

Tillvalskurser:

Matematik E

Kemi B

Litteratur
Se respektive delkurs.