Kursplan för läsåret 2002/2003
TILLÄMPAD TERMODYNAMIKMVK170
Applied Thermodynamics

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M3ET. Valfri för: M4. Kursansvarig: Prof Tord Torisson. Förkunskapskrav: FMA012 Matematik, MMV012 Termodynamik, FHL013 Hållfasthetslära och FKM015 Konstruktionsmaterial. Prestationsbedömning: Rätt att deltaga i skriftlig tentamen erhålles då samtliga obligatoriska övningar och laborationer redovisats skriftligt. Webbsida: http://www.vok.lth.se/Tpe/education/steam_com.htm.

Mål
Kursen ger kunskap om förbränning av fasta, flytande och gasformiga bränslen, samt konstruktion och drift av olika typer av pannor och deras funktion i en ångkraftprocess.

Innehåll
Hetvatten och ånga används som energi- och värmekälla i många industriprocesser. Ånga och hetvatten genereras i pannor genom överföring av frigjord värmeenergi vid förbränning av bränslen eller kärnklyvning i kärnreaktorer.
Tyngdpunkten i kursen läggs på beräkning av frigjord energi från bränslen samt värmeöverföring och dimensionering av de värmeöverförande elementen i ångpannor. Dessutom dimensioneras pannans eldstad och andra väsentliga element genom modellering och beräkning av förbrännings- och värmeöverföringsprocessen. I kursen studeras också ångpannans dynamik, reglering och vattenkemi liksom effekten av matarvattenförvärmning på ångcykeln och optimering av förvärmarkedjan.

Litteratur
Alvarez, H.: Energiteknik, del 1 och 2. Wester, L.: Tabeller och Diagram.