Kursplan för läsåret 2002/2003
VÄRME- OCH MASSÖVERFÖRINGMVK160
Heat and Mass Transfer

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Valfri för: M4. Kursansvarig: Prof Bengt Sundén. Förkunskapskrav: MMV031 Värmeöverföring. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen med teori- och problemdelar. Webbsida: http://www.vok.lth.se.

Mål
Kursens mål är att ge fördjupade kunskaper inom värme- och masstransport för analys av tekniska problem.

Innehåll
Kursen är ett komplement och en fördjupning till kursen i värmeöverföring.

Kursen inriktas mot ökad förståelse och kunskap om instationär värmeledning (periodiska förlopp, smältning/stelning), värmeledning i anisotropa material, aerodynamisk uppvärmning, strömning och värmeöverföring i förtunnade gaser, termisk strålning samt massöverföring (med och utan kemiska reaktioner), system av värmeväxlare. Övningarna ger färdighet i beräkning av tekniska problem.

Litteratur
Utdrag ur den internationella litteraturen samt kompendium och exempelsamling.