Kursplan för läsåret 2002/2003
TURBULENS - TEORI OCH MODELLERINGMVK140
Turbulence - Theory and Modelling

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M4ET. Valfri för: F4, M4. Kursansvarig: Prof Laszlo Fuchs. Rekommenderade förkunskaper: Strömningslära, MMV021 eller MMV211. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Obligatoriska övningsuppgifter måste vara inlämnade före tentamen. Webbsida: http://www.fm.vok.lth.se.

Mål
Kursen avser att ge grundläggande fysikalisk förståelse för transition och turbulenta fenomen och hur dessa modelleras och ge den studerande de kunskaper som behövs för att förstå, välja och använda de turbulensmodeller som förekommer i olika beräkningsprogram. Kursen kräver goda kunskaper om vektor- och tensoranalys samt partiella differentialekvationer. Doktorander förväntas även ge ett seminarium eller presentera en forskningsartikel inom området. Mer information om kursen finns på http://www.fm.vok.lth.se.

Innehåll
Medelvärdesbildningar av de grundläggande ekvationerna. Metoder för behandling av de icke-linjära korrelationer som uppstår. Homogen och isotrop turbulens. Anisotropi och turbulens i gränsskikt, vakar/strålar och kanal/rörströmning. Turbulensmodeller baserade på de Reynolds-medelvärderade ekvationerna. Laborationer och demonstrationer. Grupparbete.

Litteratur
Mathieu J. & Scott J., An Introduction to Turbulent Flows, Cambridge Univ Press.