Kursplan för läsåret 2002/2003
PROJEKT - ENERGIOMVANDLINGMVK110
Project - Energy Conversion Engineering

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: M4. Kursansvarig: Professor Tord Torisson. Förkunskapskrav: Tillämpad termodynamik. Rekommenderade förkunskaper: Ång- och gasturbinteknik (MVK051) samt Turbomaskinernas teori (MVK026). Prestationsbedömning: Godkänd projekteringsrapport ger rätt till betyg 3. Dessutom krävs skriftlig tentamen för erhållande av betyg 4. Betyg 4 ger rätt till muntlig tentamen för erhållande av betyg 5. Webbsida: http://www.vok.lth.se/Tpe/education/energy_con_proj.html.

Mål
Syftet är att teknologerna skall öva sig att inhämta kunskap från litteraturen och tänka självständigt, så att de inom vissa givna ramar och med hjälp av gamla och nya kunskaper kan arbeta fram realistiska förslag till kombianläggningar, för att slutligen skriftligt i en läsbar och läsvärd teknisk rapport redogöra för alla viktigare beräkningar och tankarna bakom dessa. Varje teknolog skall erhålla en känsla för hur kombianläggningar fungerar.

Innehåll
Termodynamisk och ekonomisk optimering av en kombicykel.

Litteratur
Boken Combined-Cycle Gas Steam Turbine Power Plants, 2:a upplagan, av R.H. Kehlhofer, mm utgör huvudsaklig kurslitteratur. Kompletterande referensartiklar kommer att delas ut under kursens gång.