Kursplan för läsåret 2002/2003
TURBOMASKINERNAS TEORIMVK026
Theory of Turbo Machinery

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M4ET. Valfri för: M4. Kursansvarig: Univ lekt Mohsen Assadi. Förkunskapskrav: FMA012 Matematik, FMA062 Tillämpad matematik och MMV012 Termodynamik med strömningslära. Prestationsbedömning: Rätt att delta i skriftlig tentamen erhålles då samtliga obligatoriska övningar redovisats skriftligt. Webbsida: http://www.vok.lth.se/Tpe/education/turbo.htm.

Mål
Kursen ger kunskaper om hur turbomaskiner är uppbyggda och dess funktionssätt.

Innehåll
Kursen ger de kunskaper om teorin för de termiska turbomaskinerna som erfordras för fördjupade studier av främst ång- och gasturbiners konstruktion och driftegenskaper.

Elementär teori för turbomaskiner arbetande med såväl kompressibla som icke kompressibla arbetsmedier. Förluster och verkningsgradsbegrepp. Dellastegenskaper och dellastreglering. Metoder för beräkning och dimensionering av turbomaskiner.

Kursen behandlar de typer av turbomaskiner som är allmänt förekommande i industriella sammanhang, axial- och radialturbiner/kompressorer, pumpar, fläktar etc.

Litteratur
D. Japikse, N.C. Baines, Introduction to Turbomachinery.