Kursplan för läsåret 2002/2003
INTERNATIONELLT PROJEKT - EXPORTTEKNIKMTT070
International Project - Exportation

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Valfri för: I4IE, M4. Kursansvarig: Universitetslektor Everth Larsson. Förkunskapskrav: MTT016 Logistik och MTT045 Internationell distributionsteknik. Prestationsbedömning: Elevaktiviteter i samband med seminarier samt projektarbetets innehåll och genomförande utgör underlag för slutbetyg. Webbsida: http://www.tlog.lth.se.

Mål
Målet är att ge eleverna förståelse för och färdigheter i internationellt projektarbete från problem till lösningsförslag. Efter inledande förberedelser genomförs ett obligatoriskt tvärvetenskapligt grupparbete i en internationell miljö.

Innehåll
Projekt. Projektets olika faser. Undersöknings- och projektarbetsmetodik. Organisation, planering och styrning av projekt. Dokumentation. Förutsättningar ur kulturella, näringslivsspecifika och andra synvinklar.

Litteratur
Bestäms individuellt.