Kursplan för läsåret 2002/2003
PRODUKTIONSTEKNIK, FKMMT685
Production Engineering, Advanced Course

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IP2. Kursansvarig: Lärare vid LTH Ingenjörshögskolan. Prestationsbedömning: Kursen examineras dels genom inlämningsuppgifter och dels genom en skriftlig tentamen. Alla inlämningsuppgifter ska vara godkända för erhållande av slutbetyg. Obs! Inlämningsuppgifter ska vara godkända under läsperioden som kursen ges.

Mål
Syfte med kursen är att ge studenten grundläggande kunskaper beträffande olika produktionssystem, produktionsstrategier och produktionsmiljöer.

Studenten skall efter genomgången kurs kunna problematisera aktuella och relevanta problemlösningar. Ett mål med kursen är också att stimulera studenten till kritiskt tänkande.

Innehåll
Sammanfattningsvis ger kursen kunskaper och färdigheter beträffande

Litteratur
Litteratur meddelas senare.