Kursplan för läsåret 2002/2003
MATERIAL- OCH BEARBETNINGSTEKNIKMMT666
Materials Engineering

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IP2. Kursansvarig: Jan-Eric Ståhl, jan-eric.stahl@mtov.lth.se. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och obligatoriska inlämningsuppgifter.

Mål
Kursen avser ge grundläggande kunskap om samspelet mellan materialstrukturer och materials uppträdanden vid olika tillverkningsmetoder.

Innehåll
Begrepp som formbarhet, gjutbarhet etc ingår. Materials uppträdande vid och resultat efter kall- respektive varmbearbetning behandlas. I huvudsak kommer kursen att avgränsas mot metalliska polykristallina material som t ex stål och lättmetaller.

Litteratur
Skrifter sammanställda vid avdelningen för mekanisk teknologi och verktygsmaskiner, LTH, Lunds universitet, Lund 2001.