Kursplan för läsåret 2002/2003
TILLVERKNINGSMETODERMMT661
Production and Manufacturing Methods

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IP2. Kursansvarig: Jan-Eric Ståhl, jan-eric.stahl@mtov.lth.se. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt godkända inlämningsuppgifter och laborationer.

Mål
Kursens ger grundläggande kunskaper om de verkstadstekniska metoderna för form och egenskapsgivning.

Innehåll
· Verkstadsteknisk mätteknik. Enheter och måttsystem. Toleranser och passningar. Ytjämnhet. Val av mätdon och felteorier. Mätmetoder. Planering av mätavdelning.

· Skärande bearbetning. Svarvning. Hyvling. Driftning. Sågning. Borrning. Upprymning, försänkning och planing.

· Brotschning. Fräsning. Slipning. Finbearbetning. Gängning. Kuggbearbetning.

· Klippande bearbetning. Klippning. Stansning. Finstansning.

· Plastisk bearbetning. Smidning. Varmvalsning. Strängpressning. Dragning av tråd, stång och rör. Kallsmidning.

· Bockning. Dragpressning. Trycksvarvning. Högenergiformning.

· Ickemekaniska bearbetningsmetoder. Kemisk bearbetning. Elektrokemisk bearbetning. Elektroerosiv bearbetning.

· Ultraljudbearbetning. Elektronstrålebearbetning. Bearbetning med laser. Plasmabearbetning.

· Svetsteknologi. Smält- och trycksvetsmetoder, termiska skärmetoder, ljusbågsfysik, laserteknik, svetsmetallurgi, svetsbarhetsbegreppet, provningsmetoder, svetsekonomi och svetsmekanisering.

· Pulverteknologi. Pulvermetallurgisk tillverkning, termisk sprutning, keramik och hårdmetaller.

· Gjuteriteknologi. Gjutmetoder, val av metod, materialegenskaper, kvalitetskontroll, godsets anpassning till gjutning.

Litteratur
Ståhl, Jan-Eric m fl: Verkstadstekniska tillverkningsmetoder, MTV/LTH, KF-Sigma.
Kompendier i gjuteriteknik, LTH.
Litteratur i svetsteknik anges senare.