Kursplan för läsåret 2002/2003
TILLVERKNINGSSYSTEMMMT614
Flexible Manufacturing Systems

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IP2. Kursansvarig: Jan-Eric Ståhl, jan-eric.stahl@mtov.lth.se. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Mål
Kursen ger kunskap om hur moderna produktionssystem är uppbyggda samt hur flexibiliteten uppnås i sammankopplade system. Belysning av produktionstekniska förutsättningar, samverkan mellan produktionsutveckling och produktionsteknik. Kunskaper om minimering av produktionsstörningar.

Innehåll
Flödeslinjer, flödersgrupper, monteringssystem, gruppteknologi, FMS, simulering, MAP, flexibla verktygssystem, produktionssäkerhet, återvinning, bearbetningsekonomi och bearbetningsövervakning. I kursen behandlas även väsentligs faktorer som styr samverkan mellan produktionsteknik och produktutveckling.

Litteratur
Kompendium i Tillverkningssystem HT-2000.