Kursplan för läsåret 2002/2003
TILLVERKNINGSMETODER FÖR IMMT186
Production and Manufacturing Methods

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: I1. Kursansvarig: Universitetslektor Carin Andersson. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt godkända inlämningsuppgifter och laborationer. Webbsida: http://www.mtov.lth.se.

Mål
Kursen avser att ge grundläggande kunskaper inom området produktionsteknik. Kursen är väsentligen inriktad mot de maskiner, verktyg och bearbetningsprinciper som används för att på ett konkurrensmässigt sätt form- och egenskapsge ett material.

Innehåll
Kursen begränsas till att omfatta metodgrupperna plastisk bearbetning, skärande bearbetning och ickemekaniska bearbetningsmetoder. Dimensionsmätning och toleranser, ytors egenskaper och karaktär, material- och deformationsmodeller, modeller för plastisk bearbetning, formning av massiva ämnen, formning och klippning av plåtämnen, metoder och teorier för skärande bearbetning, slip- och polermetoder samt gnist- och laserbearbetning.

Litteratur
Jan-Eric Ståhl m.fl.: Verkstadstekniska tillverkningsmetoder del I med övningsbok, Institutionen för mekanisk teknologi och verktygsmaskiner, LTH/LU, Lund 1998. Formelsamling - Verkstadstekniska tillverkningsmetoder av C Andersson.