Kursplan för läsåret 2002/2003
KOMPOSITTEKNOLOGIMMT171
Composite Technology

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M4PU. Valfri för: I4, M4. Kursansvarig: Doktorand Anders Nilsson. Förkunskapskrav: MMT012 Tillverkningsmetoder och FKM015 Konstruktionsmaterial AK. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Obligatoriska laborationer och inlämningsuppgifter.

Mål
Kursen behandlar kompositmaterials uppbyggnad, egenskaper och potentiella användningsområden inom det verkstadstekniska området.

Innehåll
Förutom grundläggande mekaniska principer innehåller kursen fibermaterial och fibertyper, matrismaterial, mekaniska och termiska egenskaper, tillverkningsteknik, bearbetningsteknik och samt praktiska tillämpningar och möjligheter. Kursen kan med fördel fortsätta i projekt inom ämnet materialteknik.

Litteratur
Från fiber till komposit, tillämpad materialteknik, MTV/LTH, KF-Sigma.