Kursplan för läsåret 2002/2003
CAD/CAM/CAEMMT160
Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M4PS. Valfri för: I3, M4. Kursansvarig: Professor Jan-Eric Ståhl. Rekommenderade förkunskaper: MMK010 Ritteknik/Datorstödd ritning samt FMA012 Matematik. Prestationsbedömning: Obligatoriska inlämningsuppgifter. Skriftlig tentamen. Slutbetyg bestäms genom lika sammanvägning av utförande av modellprov och skriftlig tentamen.

Mål
Kursen avser att ge såväl teoretiska som praktiska kunskaper inom CAD/CAM- och CAE-områdena.

Innehåll
Kursen omfattar utrustning för CAD/CAM, grundläggande CAD- och CAM-teknik, gränssnitt mellan system (IGES, VDAFS, STEP), friformkurvor, ytmodellering med friformytor (Bezier, B-spline, NURB), solidmodellering (CSG, randrepresentation, voxelteknik), rendering och friformframställning, produktdatasystem (PDM).
Övningar utförs på de olika kursmomenten med kommersiella programvaror. Dessa omfattar yt- och solidmodellering, sammansättning av solider, programmering i CAD-system, ritningsframställning, beredning, databasteknik. Beredningsuppgiften utförs av beredning i CAD/CAM-system samt efterföljande körning i fleroperationsmaskin.

Litteratur
Från CAD till PDM av Pärletun/Follin.