Kursplan för läsåret 2002/2003
MATERIAL- OCH PRODUKTIONSTEKNIKMMT100
Materials and Production Technology

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: ID4. Kursansvarig: Jan-Eric Ståhl. Rekommenderade förkunskaper: Mekanik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och obligatoriska inlämningsuppgifter.

Mål
Kursen skall ge en övergripande kunskaper om verkstadstekniska tillverkningsmetoder avseende egenskaper och användningsområden samt ge insikt om sambanden mellan materialval, produktutveckling och tillverkningsmetoder.

Innehåll
Kursen avser ge grundläggande kunskap om samspelet mellan materialstrukturer och materials uppträdanden vid olika tillverkningsmetoder. Begrepp som formbarhet, gjutbarhet etc. ingår. Materials uppträdande vid och resultat efter kall- respektive varmbearbetning behandlas. I huvudsak kommer kursen att avgränsas mot metalliska polykristallina material som t.ex. stål och lättmetaller.

Samverkan mellan materialval, produktutveckling och tillverkningsmetoder exemplifieras och belyses.

Verkstadsteknisk mätteknik: enheter och måttsystem, toleranser och passningar, ytjämnhet, val av mätdon och felteorier, mätmetoder. Skärande bearbetning: svarvning, hyvling, driftning, sågning, borrning, upprymning, försänkning, brotschning, fräsning, slipning, finbearbetning, gängning, kuggbearbetning. Klippande bearbetning: klippning, stansning, finstansning. Plastisk bearbetning: smidning, varmvalsning, kallvalsning, strängpressning, dragning av tråd, stång och rör, kallsmidning, bockning, dragpressning, trycksvarvning, högenergiformning. Ickemekaniska bearbetningsmetoder: kemisk bearbetning, elektrokemisk bearbetning, elektroerosiv bearbetning, ultraljudbearbetning, elektronstrålebearbetning, bearbetning med laser, plasmabearbetning. Svetsteknologi avseende smält- och trycksvetsmetoder, termiska skärmetoder, ljusbågsfysik, laserteknik, svetsmetallurgi, svetsbarhetsbegreppet, provningsmetoder, svetsekonomi och svetsmekanisering. Pulverteknologi: pulvermetallurgisk tillverkning, termisk sprutning, keramik och hårdmetaller. Gjuteriteknologi: gjutmetoder, val av metod, materialegenskaper, kvalitetskontroll, godsets anpassning till gjutning.

Litteratur
Preliminär litteratur: Verkstadstekniska tillverkningsmetoder, prof. Jan-Eric Ståhl m. fl. MTV/LTH, KF-Sigma. Övning och laboration i Verkstadstekniska Tillverkningsmetoder, J-E Ståhl m. fl. MTV/LTH, KF-Sigma. Formelsamling i Verkstadstekniska Tillverkningsmetoder, C. Andersson, MTV/LTH, KF-Sigma. Gjutteknologi - metalliska material, MTV/LTH + MG/KTH, KF-Sigma samt skrifter sammanställda vid Avdelningen för mekanisk teknologi och verktygsmaskiner, LTH, Lunds universitet, Lund 2001.