Kursplan för läsåret 2002/2003
PROJEKT - MEKANISK TEKNOLOGIMMT091
Project - Production and Materials Engineering

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: M4. Kursansvarig: Jan-Eric Ståhl. Prestationsbedömning: Rapportskrivning samt muntlig redovisning.

Mål
Att ge fördjupade kunskaper inom ett specialområde.

Innehåll
En praktisk eller teoretisk studie, inom ett område teknologen valt att fördjupa sig inom. Kan vara förstudie till examensarbete.

Litteratur
Fastställs i samråd med examinator.