Kursplan för läsåret 2002/2003
TILLVERKNINGSSYSTEMMMT041
Flexible Manufacturing Systems

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Obligatorisk för: I3PP, M3PS. Valfri för: M4. Kursansvarig: Prof. Jan-Eric Ståhl. Förkunskapskrav: MMT012 Tillverkningsmetoder. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och obligatoriska inlämningsuppgifter.

Mål
Att ge kunskaper om hur moderna produktionssystem är uppbyggda samt ge kännedom om flexibla system, som gör automatisering av små serier lönsam. Systemens processtekniska förutsättningar skall belysas.

Innehåll
Flödeslinjer, flödesgrupper, monteringssystem, gruppteknologi, FMS-anläggningar, simulering, MAP, flexibla verktygssystem, bearbetningsekonomi och bearbetningsövervakning. I kursen behandlas även väsentliga faktorer som styr samverkan mellan produktionsteknik och produktutveckling.

Litteratur
Kompendium Tillverkningssystem HT-2000. Sammanställt vid avdelningen för Mekanisk teknologi och verktygsmaskiner.