Kursplan för läsåret 2002/2003
TILLVERKNINGSMETODERMMT012
Production and Manufacturing Methods

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M3. Kursansvarig: Universitetslektor Mats Andersson. Förkunskapskrav: 3 av 4 delkurser av FMA012 Matematik AK. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt godkända inlämningsuppgifter och laborationer.

Mål
Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om de verkstadstekniska metoderna för form och egenskapsgivning.

Innehåll
Verkstadsteknisk mätteknik: enheter och måttsystem, toleranser och passningar, ytjämnhet, val av mätdon och felteorier, mätmetoder. Planering av mätavdelning.
Skärande bearbetning: svarvning, hyvling, driftning, sågning, borrning, upprymning, försänkning, brotschning, fräsning, slipning, finbearbetning, gängning, kuggbearbetning.
Klippande bearbetning: klippning, stansning, finstansning.
Plastisk bearbetning: smidning, varmvalsning, kallvalsning, strängpressning, dragning av tråd, stång och rör, kallsmidning, bockning, dragpressning, trycksvarvning, högenergiformning.
Ickemekaniska bearbetningsmetoder: kemisk bearbetning, elektrokemisk bearbetning, elektroerosiv bearbetning, ultraljudbearbetning, elektronstrålebearbetning, bearbetning med laser, plasmabearbetning.
Svetsteknologi: smält- och trycksvetsmetoder, termiska skärmetoder, ljusbågsfysik, laserteknik, svetsmetallurgi, svetsbarhetsbegreppet, provningsmetoder, svetsekonomi och svetsmekanisering.
Pulverteknologi: pulvermetallurgisk tillverkning, termisk sprutning, keramik och hårdmetaller.
Gjuteriteknologi: gjutmetoder, val av metod, materialegenskaper, kvalitetskontroll, godsets anpassning till gjutning.

Litteratur
Verkstadstekniska tillverkningsmetoder, prof. Jan-Eric Ståhl m.fl, MTV/LTH, KF-Sigma
Övning och laboration i Verkstadstekniska Tillverkningsmetoder, J-E Ståhl m fl, MTV/LTH, KF-Sigma.
Formelsamling i Verkstadstekniska Tillverkningsmetoder, C. Andersson, MTV/LTH, KF-Sigma.
Gjutteknologi - metalliska material, MTV/LTH + MG/KTH, KF-Sigma.
Litteratur i svetsteknik anges senare.