Kursplan för läsåret 2002/2003
FORM OCH FÄRGMMK080
Form and Colour

Antal poäng: 3. Betygskala: UG. Valfri för: M4. Kursansvarig: Prof Robert Bjärnemo och univ.adj. Per Kristav. Förkunskapskrav: MMK010 Ritteknik och datorstödd ritning. Rekommenderade förkunskaper: Basblocket i CI-utbildningen i maskinteknik. Prestationsbedömning: För att erhålla slutbetyg krävs att alla övningsuppgifter och projektuppgift genomförts och godkänts. Övningsuppgifterna, som är inriktade mot metod- och teknikträning, bedöms ettdera godkända eller underkända liksom projektuppgift. Webbsida: http://www.mkon.lth.se.

Mål
Kursens mål är att ge kännedom om de verktyg industridesignern utnyttjar i produktutformningsarbetet. Vidare ska de förvärvade färdigheterna och kunskaperna fungera som referens, för att i den framtida yrkesrollen som konstruktör/produktutvecklare vara beställare av formgivningsinsatser från specialister, industridesigners, inom området.

Innehåll
Grundläggande gestaltningsteorier, samt grunderna i färglära och datorstöd, föreläses under 16 timmar. Merparten av kursen sker i form av övningar, 49 timmar, inom nämnda moment. Utöver användandet av traditionella rit- och skisshjälpmedel ingår också ett avsnitt om datorns användning i arbetet.

Litteratur
Rodwell, Jenny: Lär Dig Teckna, Strömbergs Bokförlag, 1994