Kursplan för läsåret 2002/2003
PROJEKT ÅK 3MMH690
Project Year 3

Antal poäng: 4. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IMM3. Kursansvarig: Kursansvariga i kurserna Databaser, Marknadsföring och ekonomi samt Multimediadesign. Prestationsbedömning: För betyget godkänd krävs: 1. Godkänd slutprodukt. 2. Godkänd skriftlig dokumentation. 3. Godkänd muntlig redovisning.

Mål
Deltagarna integrerar kunskaper och färdigheter från kurserna Marknadsföring och ekonomi, Databaser samt Multimediadesign som ges parallellt med denna kurs.
Kursdeltagarna skall få erfarenhet i att självständigt tidsplanera och driva ett projekt från idéstadiet fram till färdig produkt.

Innehåll

Litteratur
Kompendium.