Kursplan för läsåret 2002/2003
RÖRLIGA BILDERMMH660
Moving Pictures

Antal poäng: 8. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IMM2. Kursansvarig: Anders Wikström, anders.wikstrom@hbg.lth.se. Förkunskapskrav: FMA680 Matematik och MMH601 Bild och ljud. Prestationsbedömning: Skriftliga prov/två uppsatser, en kursexamination, hemuppgifter samt projektlaborationer. Projektlaborationerna redovisas skriftligt och muntligt.

Mål
Kursen behandlar hur bilder och bildsekvenser, med stöd av matematiken, kodas och komprimeras för att lagras och överföras effektiv (med begränsad bandbredd).

Innehåll
Bildpresentation, digitala bilder, spektralrepresentation av bilder, TV, digital och HDTV. Det mänskliga synsinnet och dess begränsningar, bildkompression, entropikodning, icke-förlustfria kompressionsmetoder, videokodning. Standarder (MPEG 1, 2 och 4). Animering.

Litteratur
Ghanbari, Mohamed: Videocoding, Short Run Press Ltd, Exter 1999, ISBN 0-85296-762-4.