Kursplan för läsåret 2002/2003
PROJEKT I ÅK 2MMH650
Project Course I Year 2

Antal poäng: 5. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IMM2. Kursansvarig: Kursansvariga i kurserna Arbetsmiljö, Datanät och Nätverksburen multimedia. Prestationsbedömning: För betyget godkänd krävs: 1. Godkänd slutprodukt. 2. Godkänd skriftlig dokumentation. 3. Godkänd muntlig redovisning. 4. Fullgjord opposition på annans arbete.

Mål
Kursen ger
· träning i projektarbete och projektredovisning
· träning i arbetsmetoder för multimediaproduktion
· tillfälle att tillämpa och integrera kunskaper erhållna i de ämnesinriktade kurser som läses parallellt

Innehåll
Projektarbete: Träning i form av ett större projektarbete i grupp om ca 8 personer. Upprättande av kravspecifikation i samråd med tänkt kund. Projektuppgiften utgår från ett givet scenario.
Rapportering: Redovisning i skriftlig och muntlig form av projektets genomförande. Rapporten skall fungera som beslutsunderlag för kunden.

Litteratur
Utdelade stenciler.