Kursplan för läsåret 2002/2003
3D-MODELLERINGMMH645
3D Modelling

Antal poäng: 4. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IMM1. Kursansvarig: Lise Jensen, lise.jensen@hbg.lth.se. Prestationsbedömning: Redovisning av projekt.

Mål
Att uppnå en förståelse av 3D modellering som uttrycksform, att uppnå en förståelse av 3D modelleringens begränsningar och möjligheter, att uppnå praktiska kunskaper inom 3D modellering

Innehåll
Modellering i programmet 3DS Max.

Litteratur
3D Studio MAX 4 Fundamentals, Ted Boardman New Riders; ISBN 073571066X