Kursplan för läsåret 2002/2003
DATANÄTMMH641
Computer Networks

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IMM2. Kursansvarig: Rolf Björkman, rolf.bjorkman@hbg.lth.se. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För slutbetyg krävs även godkända laborationer.

Mål
Kursen ger studenterna insikt i hur olika tekniska lösningar för ett datanät påverkar effektiviteten i ett datorprogram - inte minst i multimediatillämpningar. Då rundradio- och TV-näten numera digitaliseras och tenderar att bli mer och mer interaktiva, ges även insikt i uppbyggnad och teknik i dessa typer av nätverk samt fasta såväl mobila telenät.

Innehåll
· Hårdvara och mjukvara
· Protokoll
· Olika standarder
· Lokala nät
· Internet
· Routing
· Fasta och mobila telenät
· Rundradio- och TV-nät

Litteratur
Stallings, William: Data and Computer Communication, 6:e upplagan, ISBN 0-13-084370-9.