Kursplan för läsåret 2002/2003
MULTIMEDIATEKNIK, ÖVERSIKTSKURSMMH635
Multi Media Engineering Overview

Antal poäng: 2. Betygskala: UG. Obligatorisk för: IMM1. Kursansvarig: Lise Jensen, lise.jensen@hbg.lth.se. Prestationsbedömning: Redovisning. För slutbetyg fordras även godkända inlämningsuppgifter.

Mål
Studenten ska ha en överblick över området multimediateknik. Huvudbegreppen inom området ska efter kursen vara bekanta för att utgöra en "kartbild" över området och utbildningen.

Studenten skall efter avslutad kurs ha fått insikt i att multimediateknik innehåller många olika moment. Vidare ska kursen ge en förståelse för att högskolestudier ofta innebär att kastas ut i det okända och att ta eget ansvar för sina studier.

Innehåll
Introduktion till olika multimediella verktyg, härunder bildbehandling, digital grafik och programmering.

Litteratur
Kompendium.
Maeda, John & Antonelli, Paola: Design by Numbers, The MIT Press, ISBN 0262133547