Kursplan för läsåret 2002/2003
NÄTVERKSBUREN MULTIMEDIAMMH625
Multimedia by Network

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IMM2. Kursansvarig: Lise Jensen, lise.jensen@hbg.lth.se. Förkunskapskrav: MMH611 Komposition/Komposition bild och ljud och MMH630 Människa-media-interaktion. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För slutbetyg fordras även godkända inlämningsuppgifter.

Mål
Kursen ger deltagarna en förståelse för samspelet mellan design, funktion och teknologi vid publicering över nätverk. Studenterna får en teoretisk grund och ett praktisk kunnande för uppbyggnad av hemsidor på Internet.

Innehåll
Grunden är HTML. Utifrån denna grund undersöks hur funktionaliteten kan utökas med hjälp av en rad andra tekniker och program.

Litteratur
Ray: Mastering HTML4, second ed, Sybex 1999, ISBN 0-7821-2523-9.
Kompendier som tillhandahålles av institutionen.