Kursplan för läsåret 2002/2003
DATORGRAFIKMMH623
Computer Graphics

Antal poäng: 2. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IMM1. Kursansvarig: Mathias Haage, mathias.haage@cs.lth.se. Rekommenderade förkunskaper: FMA680 Matematik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Mål
Kursen behandlar begrepp och metoder som används vid produktion av grafik på dator. Den studerande ges en teoretisk och teknisk förståelse för ämnet. En koppling till kursen Matematik finns på så sätt att matematiska begrepp och metoder synkroniseras och förklaras tillsammans med den grafiska teorin.

Innehåll
Grundläggande tekniker för rendering, modellering och animering.

Litteratur
Meddelas senare.