Kursplan för läsåret 2002/2003
KOMPOSITION, BILD OCH LJUDMMH612
Composition, Image and Sound

Antal poäng: 7. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IMM1. Kursansvarig: Lise Jensen, lise.jensen@hbg.lth.se. Prestationsbedömning: Sammanvägning av godkända projektuppgifter samt godkänt projektarbete.

Mål
Kursen ger kunskaper om människans perception av ljud och bild samt om hur ljud och bild kan samverka för bestämda syften.

Innehåll
· Färg- och formlära, bildkomposition, bildanalys, bildspråk, bildmanipulation, digital bildbehandling
· Ljud, musik, musikanalys, ljudanalys, ljudmiljöer, filmmusik, digital ljudbehandling
· Sammanställning av bild och ljud i datorprogram

Litteratur
Utdelade kompendium.
Björklund, Mats-Erik: Cubase VST snabbmanual på svenska.
Mullet, K & Sano, D: Designing Visual Interfaces, SunSoft Press/Prentice Hall 1995, Englewood Cliffs, NJ, ISBN 0-13-303389-9.