Kursplan för läsåret 2002/2003
MULTIMEDIADESIGNMMH606
Multimedia Design

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: IMM3. Kursansvarig: Mats Rüder, matsr@hbg.lth.se. Förkunskapskrav: MMH611 Komposition och MMH30 Människa-media-interaktion. Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs betyg 3 på samtliga inlämningsuppgifter, för betygen 4 och 5 krävs motsvarande betyg på skriftlig tentamen.

Mål
Kursen skall ge studenterna förmåga att arbeta med ett multimedia-API på en sådan nivå att de i kombination med den kunskap som de inhämtat i tidigare kurser nu kan producera fullständiga multimediaproduktioner.

Innehåll
Under kursen skall studenterna med hjälp av ett multimedia-API, i detta fall Macromedias Director, tillverka en produktion som innehåller alla de bärande element som tillsammans utgör en multimediaapplikation. Denna applikation skall följa de designprinciper som studenterna förvärvat tidigare i sin utbildning inom bl.a. grafiskdesign, programmering och interaktionsdesign.

Litteratur
Roberts, Jason: Director ? Demystified, senaste versionen. Vilken version upplysas innan kursstart