Kursplan för läsåret 2002/2003
TRANSMISSIONER AKMME031
Transmissions, Basic Course

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M2. Kursansvarig: Universitetslektor Lars Vedmar. Förkunskapskrav: 3 av 4 delkurser av FMA012 Matematik AK. Rekommenderade förkunskaper: FME051 mekanik och FHL013 hållfasthetslära. Prestationsbedömning: Obligatoriska konstruktions-/beräkningsuppgifter. För deltagande i tentamen fordras att de obligatoriska konstruktionsuppgifterna fullgjorts. Skriftlig tentamen. För betyg 3, 4 och 5 krävs 40, 60 resp 80% rätt på tentamen.

Mål
Kursen ger insikt i hur bromsar, kopplingar och kuggväxlar beräknas.

Innehåll
Band-, skiv- och trumbromsar. Kopplingar. Analys av kuggväxlar och planetväxlar.

Litteratur
Vedmar, L.: Transmissioner.