Kursplan för läsåret 2002/2003
INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING MED PROJEKTHANTERINGMIO301
Industrial Marketing

Antal poäng: 5. Betygskala: TH. Valfri för: IDA3, IE3. Kursansvarig: Carl-Johan Asplund, carl_johan.asplund @iml.lth.se. Förkunskapskrav: MIO608 Industriell ekonomi eller motsv. Prestationsbedömning: Godkänd gruppuppgift samt skriftlig tentamen. Webbsida: http://www.iml.lth.se/pm/Education.

Mål
Kursen ger fördjupad kunskap i industriell marknadsföring, förhandling, efterfrågeanalys och projekthantering. Slutmålet är att skapa en god bas i ämnet för att komplettera och utveckla elektroingenjörers övriga kompetensområden.

Innehåll
Kursen innehåller marknadsföringens "olika skolor" - en helhetsbild, industriell- och konsumentmarknadsföring, målgruppen och analys av "de 6 O:na", marknadsföringsprocessen, affären och värdeskapandeprocessen: marknadsföringens utgångspunkt, nyckeltermer och redskap, marknadsplanering, marknadsfunktionens organisation. Inom projektavsnittet behandlas projektorganisation, planering av aktiviteter och tider, ekonomisk styrning.

Litteratur
Hjelmquist, E: Projekthantering, Liber, 1995, ISBN 91-23-01687-6.
Asplund: Kurskompendium LTH/HBG 99.
Armstrong, G & Kotler, P: Marketing, an introduction, Prentice Hall 2000 ISBN 0-13-012771-X