Kursplan för läsåret 2002/2003
KVALITETS- OCH UNDERHÅLLSSTYRNINGMIO060
Quality and Maintenance Management

Antal poäng: 3. Betygskala: TH. Obligatorisk för: I4PEL, M4PS. Valfri för: I3IE, M4, INEK4. Kursansvarig: Univ adjunkt Bengt Horndahl, Bengt.Horndahl@iml.lth.se. Förkunskapskrav: FMS035 Matematisk statistik för M. Rekommenderade förkunskaper: MIO012 Industriell ekonomi AK eller motsvarande. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och obligatorisk inlämningsuppgift. Webbsida: http://www.iml.lth.se/pm/Education.

Mål
Kursens yttersta syfte är att ge en stabil grund för självutveckling inom kvalitets- och underhållsområdet. Kursen skall omedelbart ge färdighet i de vanligaste kvalitetsteknikerna för produktutveckling och produktion, allmän förståelse av underhållsteknik, samt orientering om kvalitets- och underhållssystem.

Innehåll
Områdets historiska utveckling, tillförlitlighetsanalys, försöksplanering, statistisk processtyrning, kvalitetskontroll, underhållsoptimering, kvalitets- och underhållssystem. Delar av momenten är managementinriktade, andra delar behandlar tekniker baserade på statistisk teori som är svåra att tillgodogöra sig i yrkeslivet. Obligatoriska gästföreläsningar och studiebesök kan ingå.

Litteratur
Bergman, B. & Klevsjö, B.: Kvalitet, från behov till användare, Studentlitteratur 1995. Kurskompendium i Kvalitets- och underhållsstyrning (Del 1 och 2).