Kursplan för läsåret 2002/2003
INDUSTRIELL MÄTNING OCH STYRNINGMIE041
Measurement Systems for Control

Antal poäng: 6. Betygskala: TH. Obligatorisk för: M4PS. Valfri för: I4, M4. Kursansvarig: Forskarass Gunnar Lindstedt, gunnar.lindstedt@iea.lth.se, univadjunkt Bengt Simonsson, bengt.simonsson@iea.lth.se. Rekommenderade förkunskaper: MIE011 Elkretsteori och elektronik eller ETI116 Grundkurs i elektronik. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen (5 tim). Tefyma får användas. För slutbetyg fordras godkänd projekt- och laborationskurs. Webbsida: http://www.iea.lth.se/ims. Övrigt: Kursen kan komma att ges på engelska.

Mål
Kursen avser att ge insikt i grundläggande digital- och datorteknik, kunskaper i metodiken för mätning av icke-elektriska storheter samt systemuppbyggnad med mikrodatorer i mät- och styrsystem. Kursen ger en utmärkt grund för att läsa fortsättningskursen i automation.

Innehåll
Logisk algebra, grindar, karnaughdiagram, vippor, kombinatoriska nät, sekvensnät och PLC. Egenskaper och prestanda för komponenter och kretsfamiljer. Bryggkopplingar, givare, mätmetoder för mätning av icke-elektriska storheter. Anpassning mellan givare och mätsystem. Omvandling mellan analoga och digitala signaler. Mikrodatorn som komponent i mät- och styrsystem. Mätning och styrning med persondator och instickskort. Kommersiella mät- och styrprogram.

Litteratur
Industriell mätning och styrning. Kompendium, IEA, LTH, 2001.